Tjänster

Areamätning

Varför beställa areamätning? En areamätning kan vara viktig av flera anledningar. En större bostad, lokal eller fastighet ger högre pris vid en försäljning. Arean kan också ha betydelse för andelstal då detta kan påverka hyra/avgifter i en bostadsrättsförening. Statistik visar att en stor del av angivna areor för bl.a. bostäder…

Läs mer

Skalenlig ritning / relationsritning

Skalenliga planritningar baserade på verkliga mått Vi upprättar nya skalenliga planritningar baserade på bostadens, lokalens eller fastighetens verkliga mått och utseende. Vi kan även upprätta skalenliga ritningar på fasader och sektioner för villor och flerbostadshus. Ritningarna kan även ligga till grund för ett bygglov, vilket vi kan hjälpa till med.…

Läs mer

Avvägning / nivellering

Vad är en avvägning? Med avvägning / nivellering menas mätning av de relativa höjdskillnaderna mellan två eller flera punkter. Om någon av punkterna är bestämd (t.ex. en Fix-punkt i en stads stomnät) kan alla höjder anges i absolut höjd över havet. Varför kan det vara bra att få en avvägning…

Läs mer