Areamätning, skalenliga ritningar och avvägning

Välkommen till Kvadrat

 Hur stor är egentligen lägenheten, hur många kvadratmeter?

När man ska köpa alternativt sälja en lägenhet eller lokal är det ofta den första frågan som dyker upp. Det har visat sig att areorna i bostäder och lokaler ofta inte stämmer, vilket kan bero på att man idag inte mäter på samma sätt som förr.

Beställ ett mätbevis av oss idag så kan vi hjälpa er med att räta ut dessa frågetecken. Vi kan också upprätta ritningar i skala. Vi har arbetat med allt detta sedan 2004.

Våra tjänster

Areamätning, framställning av skalenliga ritningar/relationsritningar och avvägning/nivellering är vad vi på Mätbolaget Kvadrat arbetar med. Vi kan mäta upp din lägenhet, villa, lokal och fastighet samt mäta höjdskillnaden i t.ex. terräng inför en byggnation, allt till konkurrensmässiga priser. Flexibilitet är ledordet i vår verksamhet, således kan vi normalt utföra ett mätuppdrag med kort varsel, ofta även samma dag. Verksamheten bedrivs i huvudsak i Stockholm med omnejd.