Semestervykort för hemsida 2021

Våra tjänster

Areamätning, framställning av skalenliga ritningar/relationsritningar och avvägning/nivellering är vad vi på Mätbolaget Kvadrat arbetar med. Vi kan mäta upp din lägenhet, villa, lokal och fastighet samt mäta höjdskillnaden i t.ex. terräng inför en byggnation, allt till konkurrensmässiga priser. Flexibilitet är ledordet i vår verksamhet, således kan vi normalt utföra ett mätuppdrag med kort varsel, ofta även samma dag. Verksamheten bedrivs i huvudsak i Stockholm med omnejd.