Avvägning / nivellering

Vad är en avvägning?

Med avvägning / nivellering menas mätning av de relativa höjdskillnaderna mellan två eller flera punkter. Om någon av punkterna är bestämd (t.ex. en Fix-punkt i en stads stomnät) kan alla höjder anges i absolut höjd över havet.

Varför kan det vara bra att få en avvägning gjord?

Jo, t.ex. om du vill bygga altan på en kuperad tomt. En relativ avvägning redogör för tomtens hög- och lågpunkter och kan beroende på rutnätets täthet (1x1m, 2x2m etc. enl. önskemål) göras mer eller mindre noggrann.

Hur går en avvägning till?

Avvägning sker med Leicas optiska avvägare. Resultatet levereras digitalt i pdf- eller dwg-format (AutoCAD, 2D- alt. 3D-ritning) eller i ett pappersdokument beroende på vilket underlag vi får inför avvägningen. Noggrannhet utomhus ges normalt i centimeter och inomhus i millimeter.

Vi har utfört ett hundratal avvägningsuppdrag (både stora och små) genom årens lopp, t.ex. sjukhus, skolor, båthamn, tomter åt privatpersoner etc.

Kontakta oss för en avvägning här

Exempel på ett avvägningsdokument: klicka här