Beställning

  Beställare / Förmedlare

  Fakturamottagare (om annan än ovan)

  Objekt

  Nedanstående förkryssade tjänster för ovanstående objekt beställs:

  Areamätning enligt Svensk Standard

  Planlösning tillhandahålls av
  FörmedlareBeställareIngen

  Ny skalenlig ritning / Relationsritning

  Avvägning

  Övriga upplysningar

  Nedanstående leveranstid för ovanstående objekt beställs:

  96 timmar48 timmar24 timmar

  Förslag på mätningstidpunkt:

  Mätbevis i original skickas med faktura.

  ABK 96 gäller för uppdraget. Ansvarsförsäkring finns, vår sammalagda skadeståndsskyldighet begränsas till arvode. Betalningsvillkor 10 dagar netto. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2% per påbörjad 30-dagarsperiod. För skriftligt betalningspåminnelse debiteras lagreglerad avgift.

  Jag har tagit del av ovanstående villkor och skickar här min beställning.