Areamätning

Mätinstrument

Varför beställa areamätning?

En areamätning kan vara viktig av flera anledningar. En större bostad, lokal eller fastighet ger högre pris vid en försäljning. Arean kan också ha betydelse för andelstal då detta kan påverka hyra/avgifter i en bostadsrättsförening.

Statistik visar att en stor del av angivna areor för bl.a. bostäder och kommersiella lokaler inte stämmer med verkliga areor. Detta beror till viss del på att mätstandarden har ändrats genom åren men även på hur man har kommit fram till en area. Exaktheten i areorna var inte lika viktig förr i tiden vilket resulterade i att en ungefärlig skalmätning av en skalenlig relationsritning ofta var gott nog.

Var och hur vi mäter

Vi mäter bostäder och lokaler i Stockholm med omnejd. Mätningar utförs i huvudsak med lasermätare och areaberäkning görs i AutoCAD för största möjliga noggrannhet. Areamätning sker enligt Svensk Standard SS 21054:2020.

 • Vid beställning av en areamätning av lägenhet hos oss bjuder vi på en enkel skalenlig ritning, se exempel: klicka här
 • Beställ areamätning: klicka här

Mät själv

Med hjälp av mätregler enligt Svensk Standard, SS 21054:2020, som finns att köpa på Svensk Byggtjänst, kan du provmäta din boarea själv.

Ytterligare hjälp kan du få genom att ladda hem broschyren ”Så mäter du din bostad”: klicka här

Begrepp inom areamätning

 • Bruksarea (BRA) = Ett övergripande begrepp enl. Svensk Standard som innefattar Boarea, Biarea, Lokalarea och Övrig area.
 • Boarea (BOA) = Begrepp enl. Svensk Standard som används för utrymmen och byggnadsdelar som är inrättade för boende.
 • Biarea (BIA) = Begrepp enl. Svensk Standard som används för utrymmen och byggnadsdelar som är inrättade för sidofunktioner till boende.
 • Lokalarea (LOA) = Begrepp enl. Svensk Standard som används för utrymmen och byggnadsdelar som är inrättade för andra ändamål än boende och sidofunktioner till boende.
 • Övrig area (ÖVA) = Utrymmen avsedda för byggnadens tekniska drift eller allmänna kommunikationer i andra byggnader än småhus.
 • Byggnadsarea (BYA) = Area som byggnaden upptar på marken och projektionen av de byggnadsdelar som påverkar användbarheten av underliggande mark.
 • Öppenarea (OPA) = Helt eller delvis öppna areor inrättade för vistelse eller förvaring i anslutning till en byggnad t.ex. en öppen balkong.
 • Area = Används om benämning av en avgränsad ytas storlek.
 • Golvyta = Begrepp som vi använder för bostäder och lokaler med snedtak. Med golvyta menas bruksarea + den area under snedtaket som inte medräknas i bruksarean. Begreppet används ej i Svensk Standard.
 • Boyta = Begrepp som i vardagsmun används istället för Boarea. Begreppet används ej i Svensk Standard.
 • Biyta = Samma definition som för golvyta men med annan benämning. Begreppet används ej i Svensk Standard.