Priser

Areamätning

Bostadslägenhet/lokal i Stockholms innerstad

1-60 m²
1.900:- (inkl. moms)
61-120 m²
2.500:- (inkl. moms)
121-180 m²
3.200:- (inkl. moms)
181-240 m²
3.900:- (inkl. moms)
241-300 m²
4.700:- (inkl. moms)
301-360 m²
5.500:- (inkl. moms)
360+ m²
Offert

Tillägg för snedtak
500:- (inkl. moms)
Resetillägg: Innerstad » Närförort
400:- (inkl. moms)
Resetillägg: Närförort » Ytterförort
400:- (inkl. moms)
Bostad i gamla stan
Offert

Villor i närförort:

1-100 m²
3.400:- (inkl. moms)
101-200 m²
4.300:- (inkl. moms)
201-300 m²
5.600:- (inkl. moms)
301-400 m²
7.100:- (inkl. moms)
400+ m²
Offert

Resetillägg: Närförort » Ytterförort
400:- (inkl. moms)

Ny ritning i skala

Bostadslägenhet/lokal i Stockholms innerstad

1-60 m²
4.100:- (inkl. moms)
61-120 m²
4.900:- (inkl. moms)
121-180 m²
5.950:- (inkl. moms)
181-240 m²
7.800:- (inkl. moms)
241-300 m²
9.750:- (inkl. moms)
301-360 m²
11.100:- (inkl. moms)
360+ m²
Offert

Resetillägg: Innerstad » Närförort
400:- (inkl. moms)
Resetillägg: Närförort » Ytterförort
400:- (inkl. moms)
Bostad i gamla stan
Offert

Villor i närförort

1-100 m²
6.100:- (inkl. moms)
101-200 m²
8.150:- (inkl. moms)
201-300 m²
10.500:- (inkl. moms)
301-400 m²
13.100:- (inkl. moms)
400+ m²
Offert

Resetillägg: Närförort » Ytterförort
400:- (inkl. moms)

Övrigt

Tillägg om ritningsunderlag saknas
250:- (inkl. moms)
Hämta/lämna nyckel i Stockholms innerstad
500:- (inkl. moms)

Mätning kan normalt påbörjas inom 1–2 dagar från beställning.
Garanterad leveranstid inom 48 tim: Priser ovan ökar med 10%
Garanterad leveranstid inom 24 tim: Priser ovan ökar med 25%