Skalenlig ritning / relationsritning

Skalenliga planritningar baserade på verkliga mått

Vi upprättar nya skalenliga planritningar baserade på bostadens, lokalens eller fastighetens verkliga mått och utseende. Vi kan även upprätta skalenliga ritningar på fasader och sektioner för villor och flerbostadshus. Ritningarna kan även ligga till grund för ett bygglov, vilket vi kan hjälpa till med.

Varför är en ny skalenlig ritning/relationsritning så väsentlig?

En ritning som återger bostaden, lokalen eller fastigheten som den verkligen ser ut ger ett bättre beslutsunderlag för köpare då det går att planera/inreda bostaden eller lokalen på ritningen. Fördelen med en skalenlig ritning/relationsritning är att du inte behöver oroa dig över obehagliga överraskningar efter inflyttningen. Skalenliga ritningar kan även ligga till grund för bygglov, de kan i digital form vara till stor hjälp för t.ex. en arkitekt vid projektering av en ombyggnad.

Uppmätning utförs på plats med lasermätare och ritningar skapas sedan i AutoCAD. Ritningen skickas till beställaren som en pdf-fil alternativt digitalt i dwg-format efter överenskommelse.

Se våra exempelritningar från tidigare uppdrag:

Beställ skalenlig ritning: klicka här